HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Közhasznú szervezet. Alapítva 1990-ben.

 

 Köszönjük, hogy adód 1 %-át ismét nekünk ajánlottad fel.

az adófizetők által felajánlott 1 %-ok-ból 2012-ben 318,401.- Ft-ot kaptunk. 

Ebben az évben duplázzuk meg!!!

Nem sikerült megduplázni, sőt csökkent az összegyűlt összeg.

2013-ban az adófizetők által felajánlott összeg 283.839.-Ft volt.

A 2014. évben valóban meg kell/ene duplázni, ugyanis az újsághírek szerint az adófizetők fele még mindig nem ajánlja fel senkinek, így az államé marad.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2014. évben 177.963.-Ft-ot utalt át az adófizetők által felajánlott összegként.  Az adófizetők által felajánlott 1 %-ot pótlásképpen az Adóhivatal 8.898.-Ft-al megemelte. Így összesen tehát 186.861.-Ft az adófizetők által felajánlott összeg

A Nemzeti Adó és Vámhivatal a 2015-ös évben 317.949.-ft-ot utalt át, mely összeg az adófizetők által befizetett 1 %-okból származik.

Kedves szimpatizánsaink! Kérjük, hogy pénzfelajánlásaikkal járuljanak hozzá a Rotter Lajos. Hármashatárhegyi Sportrepülőtér karbantartásához és felújításához

OTP Bank Északpesti régió: 11713005-20413260

============================================

Tisztelt támogatónk !

Az 1996. évi CXXVI. Törvény alapján Ön a személyi jövedelemadójának 1 %-ával szabadon rendelkezhet.

Kérjük, hogy támogassa a

Hármashatárhegy

Sportrepülésért Alapítványt.

közhasznú szervezet

a sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete

 

Honlapunk:  http://harmashatarhegy.hupont.hu

                                          A másik:    http://hatarhegy.5mp             

Ha nem ajánlja fel senkinek, akkor az államé marad. Önnek nem kerül semmibe, ajánlja fel nekünk!

Adószámunk: 18006379-1-41

Töltse le a felajánláshoz szükséges ívet, - mely az APEH által kiküldött nagy borítékban található - tegye egy borítékba.

A borítékon tüntesse fel saját nevét, adóazonosító jelét.

Írja alá a borítékot úgy, hogy aláírása mintegy pecsétként átnyúljon a ragasztáson. 

Küldje el időben a borítékot az APEH-nek.

A felajánlását megteheti elektronikusan is.

Hogy miért kellene a Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítványnak (HSA) adni az adója 1%-át? 1000 érvünk van, néhány közülük:

- A sportrepülés fenntartása a 78 éves - történelmi múlttal rendelkező - sportrepülőtéren.

Hármashatárhegyet (HHH) Rotter Lajos sportrepülő 1933-ban fedezte fel és bizonyította be a terep vitorlázórepülésre való alkalmasságát.

- A Magyar Honvédelmi Szövetség 1968-ban megszüntette a sportrepülést Hármashatárhegyen, azonban a Műegyetemi Sportrepülő Egyesület (MSE) tagsága - több hónapos társadalmi munkával - 1972-ben újra életre keltette és azóta üzemben tartja.

- A sportrepülőtér fenntartását az MSE és a HSA közösen végzik a támogatók segítségével.

- A HSA tevékenysége közé tartozik a sportrepülők és egyesületeik érdekvédelme, mely igen sok munkával jár.

AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA: (részlet az alapszabályból)

a hármashatárhegyi sportrepülés fenntartása és működési feltételeinek biztosítása, a sportrepülő kiképzés elősegítése, a magyarországi sportrepülők és egyesületeik érdekvédelme, Hármashatárhegy és a Budai Tájvédelmi Körzetbe tartozó repülőtér természet és környezetvédelme, szabadidő-sport gyakorlásának biztosítása.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységei az 1997. évi CLVI. törvény alapján:

26. § c) 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,

26. § c) 8. természetvédelem, állatvédelem,

26. § c) 9. környezetvédelem,

26. § c)12. emberi- és állampolgári jogok védelme;

26.§ c) 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

 

Ha mégis úgy dönt, hogy másnak adja az 1%-ot, legyen Pártoló Tagunk, támogasson minket adományával banki átutalással az Alapítvány bankszámlájára:

11713005-20413260

Alapítványunk cégek részére az APEH felé igazolást ad adókedvezmény igénybevételéhez.

Köszönjük

===================================================

Tisztelt támogatónk !

Az 1996. évi CXXVI. Törvény alapján Ön a személyi jövedelemadójának

1 %-ával szabadon rendelkezhet.

Kérjük, hogy támogassa a

Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítványt.

                                         (közhasznú szervezet)

  A sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete

Ennek módja: Az  SzJA  bevallási borítékban található.

Honlapunk: harmashatarhegy.hupont.hu

                             A másik:  hatarhegy.5mp.eu

1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                  "RENDELKEZŐ NYILATKOZAT"

 

kitöltése Alapítványunk adataival, az   APEH által meghatározott módon.

Ha az Ön adóbevallását a munkáltatója tölti ki, akkor kérje el a rendelkező nyilatkozatot, töltse ki a mi adatainkkal, tegye egy saját adataival ellátott borítékba és adja vissza munkáltatójának.      

A leragasztott borítékot a ragasztási felületen átmenően alá kell írni. Ha adóbevallását elektronikus úton intézi, akkor az 1 %-ot szintén elektronikusan lehet felajánlani.

A mi adataink: Adószám: 18006379-1-41.

           Név:        Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány.

 

A 2001. évben az adófizetők 30.459.-Ft-al, 2002. évben 21.427.-Ft-al, 2003. évben 436.639.-Ft-al, 2004. évben 204.832.-Ft-al, 2005-ben 433.999.-Ft-al, 2006-ban 895.918.-Ft-al, 2007-ben 538.957.-Ft-al,2008-ban 738.292.-Ft-al 2009-ben 623.986-Ft-al 2010-ben 388.747.-Ft-al, 2011-ben pedig 431.644.-Ft-al járultak hozzá a sportrepüléshez és a 78 éves - történelmi múlttal rendelkező -  sportrepülőtér fenntartásához.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a 2014. évben 177.963.-Ft-ot utalt át az adófizetők által felajánlott összegként.  Az adófizetők által felajánlott 1 %-ot pótlásképpen az Adóhivatal 8.898.-Ft-al megemelte. Így összesen tehát 186.861.-Ft az adófizetők által felajánlott összeg

A Nemzeti Adó és Vámhivatal a 2015-ös évben 317.949.-ft-ot utalt át, mely összeg az adófizetők által befizetett 1 %-okból származik.

Alapítványunk  az 1 %-on felül is elfogad pénztámogatást, melyről cégek részére az APEH felé igazolást ad adókedvezmény igénybevételéhez.

 

Pénzforgalmi jelzőszám: 11713005-20413260. OTP Bank Rt Északpesti régió.

Kérjük, támogassa Alapítványunkat.

 

Köszönjük.

================================================

 Kérjük ne felejtsék el, hogy az 1% nem az egyetlen módja az adományozásnak. Ha érdekli Önöket Alapítványunk munkája, jövője, akkor ajánljon fel más (pénz, tárgy, vagy szolgáltatás) adományt is számunkra.

Pénzforgalmi jelzőszám: 11713005-20413260. OTP Bank Rt Északpesti régió.

 

Milyen kedvezményt vehet igénybe az adományozó az általa adott pénzben nyújtott adomány után?

Már nem jár az adókedvezmény!!!

 

Támogatások, adományok megváltozott igazolási, személyi jövedelemadó és társasági adó szabályai

 6.1 Személyi jövedelemadó szabályok.

2009-ig a magánszemély adókedvezményt vehetett igénybe, ha közhasznú szervezetnek, kiemelkedően közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenységének céljára adott támogatást és rendelkezett a szervezet által kiállított igazolással. 2010. január 1-jétől megszűnt az adományok után igénybe vehető adókedvezmény, mivel az Szja törvényben az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezményekre vonatkozó 35.§-38.§-okat hatályon kívül helyezték.

Ettől függetlenül továbbra is lehet támogatni a közhasznú szervezeteket, csak adókedvezmény nem vehető igénybe a nyújtott támogatás után. És a szervezetnek sem kötelező adomány igazolást kiállítani.

MEGSZÜNT!!!!!!!!!!!!!!!!!!

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet (így például az alapítvány, a közalapítvány) közhasznú tevékenységének céljára, továbbá közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben befizetett pénzösszeg (adomány) után közcélú adomány kedvezménye címén érvényesíthet adókedvezményt a magánszemély és az egyéni vállalkozó is. A kedvezmény érvényesítésére vonatkozó szabályok a következők. 

 

A magánszemélyt megillető kedvezmény érvényesítésének módja, és a kedvezmény mértéke

Magánszemély adományozónál a közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet részére befizetett összeg után, valamint a közérdekű kötelezettségvállalás címén fizetett összeg után a befizetés 30 százaléka jár vissza az adóból.

Az adólevonás lehetősége ez esetben:

- a kiemelkedően közhasznú szervezetnek (vagy szervezeteknek) nyújtott közcélú adomány esetében legfeljebb évi 100 ezer forint,

- közhasznú szervezet és/vagy közérdekű kötelezettségvállalás esetében (több ilyen cél együttes előfordulása mellett is) legfeljebb évi 50 ezer forint.

A két korlátot külön-külön kell figyelembe venni, ezért az, aki kiemelkedően közhasznú szervezet vagy szervezetek mellett közhasznú szervezetet (szervezeteket) és/vagy közérdekű célt is támogat, együttvéve akár 150 ezer forintig terjedően is csökkentheti az adóját.

Az ismertetett korlátok keretein belül is emelt (35 százalék) mértékű kedvezmény illeti meg azokat, akik szerződésben vállalnak vagy vállaltak kötelezettséget arra, hogy valamely közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetet tartósan támogatnak. A tartós adományozás címén járó emelt szintű kedvezmény a támogatás második évétől jár.

A közhasznú szervezetekről szóló törvényben szabályozott feltételek szerint a pénzbeli adomány akkor minősül tartós adománynak, ha az adományozó a közhasznú szervezettel kötött írásbeli szerződésben vállal kötelezettséget arra, hogy az adományt legalább négy évig, évente legalább egy alkalommal azonos vagy növekvő összegben, ellenszolgáltatás nélkül adja a közhasznú szervezetnek.

Ha az adományozó a másik szerződő fél miatt (például a közhasznú szervezet közhasznú minősítésének megszűnése) nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, akkor a tartós adományozás külön kedvezménye címén igénybe vett adókedvezményt vissza kell fizetnie (az évenkénti adomány 5 százalékát).

Ha a szerződés nem teljesítése az adományozónál felmerülő ok miatt következik be, akkor a külön kedvezmény kétszeresét kell az adóhatóságnak visszafizetnie.

A támogatás igénybevételének minden esetben az a feltétele, hogy a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője hiteles igazolást adjon a támogatásról az adományozónak.

A közhasznú szervezetek támogatásáért járó kedvezmény érvényesíthetősége szempontjából kizáró ok, ha az adományozó vagy közeli hozzátartozója a közcélú adomány ellenében vagyoni előnyben részesül, azonban nem számít vagyoni előnynek, ha közhasznú szolgáltatás keretében utalás történik az adományozó nevére, tevékenységére.

A közcélú adomány igénybevételének szabályai 2001-től úgy módosultak, hogy a közcélú adomány fogalma kiegészült a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyházak számára, a külön törvényben meghatározott tevékenységeik támogatására fizetett összeggel. Az ilyen befizetések 30 százaléka is levonható az összevont adóalap adójából, de a legfeljebb évi 50 ezer forintos adócsökkentési lehetőségbe beszámít az egyháznak történő adományozás utáni kedvezmény (az ilyen célra fizetett összeg 30 százaléka) is. A kedvezmény az egyház által kiadott igazolás alapján vehető igénybe. A közcélú adományra jogosult közhasznú szervezetnek, kiemelkedő közhasznú szervezetnek a kedvezményre vonatkozó igazoláson nem kell feltüntetnie a közhasznú minősítésről szóló bírósági határozat számát. 

Az egyéni vállalkozókat megillető kedvezmény érvényesítésének módja, a kedvezmény mértéke

Az egyéni vállalkozók az adott támogatást költségként nem számolhatják el, az idevonatkozó szabályok a következők:

Közcélú adomány címén az erre vonatkozó igazolás alapján levonható

- a kiemelkedően közhasznú szervezet részére befizetett összeg 150 százaléka, de legfeljebb a jövedelem 20 százaléka;

- a közhasznú szervezetnek, illetőleg a közérdekű kötelezettségvállalás címén befizetett összeg, de legfeljebb a jövedelem 20 százaléka,

illetőleg, ezek együttes előfordulása esetén a kedvezmény a jövedelem 25 százalékáig terjedhet.

Ha az egyéni vállalkozó az adományt tartós adományozási szerződés alapján nyújtja a közhasznú szervezetnek, akkor a tartós adományozás külön kedvezménye címén az adomány további 20 százalékával csökkentheti az adóalapját, tehét ez esetben a befizetés 120, illetőleg kiemelkedően közhasznú szervezet esetében 170 százalékával csökkenthető a jövedelem. Az összes levonás azonban ekkor sem lehet több a jövedelem 20, illetőleg (együttes előfordulás esetén) 25 százalékánál. Ha az egyéni vállalkozó a közhasznú szervezetnek felróható ok miatt, nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségét, akkor a korábban érvényesített külön kedvezménnyel (az adomány 20 százalékával) növelnie kell az adóalapját. Ha azonban a szerződés az egyéni vállalkozónál felmerülő ok miatt nem teljesül, akkor az adóalapot a korábban érvényesített külön kedvezmény kétszeresével (az adomány 40 százalékával) kell növelni.

A közhasznú szervezeteknek adott közcélú adományozással azonos kedvezmény jár az egyéni vállalkozónak akkor, ha a külön törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő egyház külön törvényben meghatározott tevékenységét támogatja. Az egyéni vállalkozó az ilyen célra fizetett összeggel, de legfeljebb vállalkozói jövedelmének 20 százalékával csökkentheti vállalkozói jövedelmét.

A támogatható szervezeti kör bővülése ellenére a közcélú adomány címén igénybe vehető kedvezmény összege a korábbiakhoz képest nem változik:

A közhasznú szervezetnek, az egyháznak, illetőleg a közérdekű kötelezettségvállalás címén befizetett összegek után együttesen legfeljebb a jövedelem 20 százaléka vonható le, illetőleg, ha kiemelkedően közhasznú szervezet számára történő adományozás miatt is jár kedvezmény (a befizetés 150 százaléka, de legfeljebb a jövedelem 20 százaléka), akkor ezek együttes előfordulása esetén is legfeljebb a jövedelem 25 százaléka vonható le.

-----------------------------------------------------

Forrás:

PM Jövedelemadók Főosztálya

Adómentő Könyvelő Bt. © Dr. Fáy András

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Olvassátok tovább:

 

Adatlapunk: ---> http://www.adhat.hu/szerv/egyszerv/57932.html

 

=============================================== ADJON EGY RÉSZT A CIVILEKNEK!

1%

 Tisztelt érdeklődő civilek, adózók!

Köszöntjük a Nonprofit Információ és Oktató Központ Alapítvány 1%-os oldalán. Ezen a felületen olyan hasznos információkat, tudnivalókat, útmutatókat teszünk közzé, melyek az 1% felajánlását segítik, és reményeink szerint teszik könnyebbé, gyorsabbá.
tovább>>>>>>>>>

letölthető ppt--------->>>>  1% BEMUTATÓ

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

 

 

=========================================== 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 A kedvezményezett adószáma :

 1

8

0

0

6

3

7

9

-

1

-

4

 A kedvezményezett neve : 

 Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány

 TUDNIVALÓK

 Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni.

 A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak    annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen . 

 FONTOS !  

 A rendelkezése csak akkor érvényes , ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a  borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT   pontosan tünteti fel.

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 221
Tegnapi: 182
Heti: 1 173
Havi: 3 486
Össz.: 1 149 516

Látogatottság növelés
Oldal: 1 % és adományozás.
HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY - © 2008 - 2024 - harmashatarhegy.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »