HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Közhasznú szervezet. Alapítva 1990-ben.

          Megtört a jég!!!

Dunakeszi Város Önkormányzatának képviselő testülete egy nem szavazattal elvetette azt az indítványt, hogy a repülőtéren 10, azaz TÍZ focipályát kell építeni.

 Három nappal ezelőtt jutott el hozzám a PELE Természet, és Környezetvédelmi Egyesületnek az egy repülőteret és az ott hatvan éve működő sportrepülést fenntartani kívánó Petíciója. Azonnal értesítettem Mészáros Lacit azzal javaslattal, hogy az MRSz-nek, mint országos sportági szakszövetségnek is ki kellene állni a Petíció támogatása mellett és önálló indítványt is kellene benyújtani. Azzal válaszolt, hogy a Dunakeszi ügyről még nem kapott információt. Kissé szégyen, hogy egy másik egyesület töri magát értünk.
A Hármashatárhegyi Sportrepülésért Alapítvány nevében megfogalmaztam egy levelet, melyben támogatjuk a Petíció benyújtását. A levélben hangsúlyoztam azt is, hogy Dk. Város polgármestere a repülőtérrel kapcsolatban több törvényt is megsértett, sőt a repülések korlátozásával, tiltásával, végül a sportrepülés teljes leállításával és a klubok elköltözésével kapcsolatban kényszerítő intézkedéseket tett Kihangsúlyoztam, hogy a törvények megsértésével megszegi polgármesteri esküjét, az általa alkalmazott kényszerítő cselekmények pedig a BTK 174. §-ába ütköznek, tehát BŰNCSELEKMÉNY.
Az Alapítvány leveléből csak néhány mondatot idéztem hangos szóval, de a levélből minden képviselő és résztvevő kapott egy példányt. (A polgármester is!!!!!)
Jelen voltak mindkét klubból jónéhányan és cipelték a táblákat a tárgyaló terembe is.
Lehetséges, hogy a Petíciónak és Alapítvány levelének köszönhető, hogy megtört a jég és a képviselőtestület a repülőtéren építésre javasolt 10 db, azaz TÍZ darab focipálya megvalósítása ellen szavazott. Egyedül a javaslat benyújtója szavazott igennel.
Az MRSz-t nem képviselte senki!!!  

                                                          Pistabá

                                                      

Képviselő testületi ülés

Dunakeszi, 2013. július 25.
Sokan összejöttünk, hogy tiltakozzunk a repülőtér megmaradásáért.
Sokan, olyanok akiket nem is ismerünk, eljöttek demonstrálni, mert szívügyüknek tekintik a repülőtér sorsát.
A benyújtott petícióra Erdész polg.mest. helyettes csak annyit tudott mondani, hogy ők a
repülőtér további működését fenn kívánják tartani.
Jó volt hallani ahogy a környezetvédők nevében Fári János kemény szavakkal kiállt mellettünk.
Jó volt hallani, ahogy Dúzs Pista bácsi a törvények betartására szólította fel Dióssit.
Jó volt hallani, ahogy Nyíri Márton és még más képviselők is jelezték, hogy nem értenek egyet.
Végül a képviselő testület elutasította a 10 focipályáról szóló előterjesztést.
Az uszoda-sportcentrum /amire egyenlőre semmi pénz nincs/helyének kijelölése függőben maradt.
Szót kapott Nagy Laci, aki a Malév Repülőklub elnöksége nevében kijelentette: a sportrepülés
céljára a meglévő repülőtér két-harmada elég, nincs kifogásuk az ellen, hogy az önkormányzat
a maradék egy-harmadot egyéb célokra hasznosítsa…..
BGy.

RE: Képviselő testületi ülés

Köszönöm Gyuri,
már nem tudtam mire vélni, hogy nincs hír. (Órák óta nincs net a táborban, ezért kijöttem egy free wifi helyre, de itt is csak most jött hír J.)
Az elutasításnak örülök. Ez egy győzelem úgy nekünk, mint a környezetvédőknek, meg mindenkinek aki az ügy mellé állt. Javaslom a még élő kapcsolatokon keresztül szervezzünk egy közös bulit a repülőtéren. Pl. grillezés, szalonnasütés, stb. ki-ki alapon, hozott anyagból. (Továbbgondolni szabad.)
A Nagy Lacit nem értem. Kinek a nevében beszélt? A sajátjában, a vezetőségében, a Malév klubéban? Gondolom a közös egyeztetés erre nem hatalmazta fel!!!
Sikerült még az ülésen elhatárolódni?
Ha jól gondolom és partizánakcióról (saját, vezetőség, klub) volt szó, hivatalos formában tiltakozni kell ellene és AZONNALI MAGYARÁZATOT KÖVETELNI a történtekről!!!
Köszönettel
VM

================================ 

 

Petíció támogatása. 

Harc a Dunakeszi repülőtér megmentéséért.

==============

 
Közlemény
Írta: Administrator   
2013. június 11.
 
Első fokon pont került az Opitz Nándor Repülőklub és Dunakeszi Város Önkormányzata vitájának végére: a bíróság szerint ugyanis érvényes a klub 2003-ban kötött használati szerződése, így a városnak további ellenszolgáltatás nélkül biztosítania kell a klub sportolóinak a repülőtér használatát.
A per már régóta húzódik: mióta 2011 őszén Dióssi Csaba polgármester – mint most kiderült – jogellenesen felmondta a klub használati szerződését, azóta rendezetlen a helyzet a repülőtéren. A sportolókat közben számos módszerrel zaklatták: megfélemlítési céllal folyamatosan kinn voltak a polgárőrök a repülőtéren (még most hétvégén is, amikor Dunakeszit az áradó Duna fenyegette, a pilóták pedig a homokzsákokat pakolták), és minden héten feljelentések érkeztek a városi rendőrkapitányságra is. Az Opitz klub vezetői remélik, az ítélet után a város vezetése változtat eddigi hozzáállásán, elfogadja a mostani ítéletet, és a jogi út helyett a kétoldalú tárgyalások és a kölcsönös megértés segítségével próbál meg egy közös, jól megtervezett, a klubok érdekeit is szem előtt tartó jövőképet felvázolni a dunakeszi repülőtér számára.
Az Opitz klub vezetői nyitottak a tárgyalásokra, ugyanúgy, mint eddig. Most, hogy a bíróság is a klubnak adott igazat úgy gondoljuk, hogy eljött az idő a párbeszédre. A klub vezetői örömmel állnak a polgármester rendelkezésére, mert hiszik: Dunakeszi repülőterét, a magyar sportrepülés fellegvárát csak közösen, együttműködve lehet továbbra is életben tartani.
 
  
==================================== 
Tényleg kell ez?
 
Írta: Administrator   
2013. április 19.
 
Nagy örömünkre szolgált, hogy az idei repülőszezont saját repülőterünkön, Dunakeszin tudtuk elkezdeni. Nem mindenki volt viszont ilyen szerencsés: a Malév repülőklubnak ugyanis már az első napon elromlott az aggregátora. Mivel a két start nem volt messze egymástól, ezért kifejezett kérésükre befogadjuk őket, és a nap végéig lehetővé tettük számukra a repülést, még akkor is, miután mi beálltunk, mert végeztünk a napi feladatokkal. Saját csörlőkezelőnk ahelyett, hogy hazament volna, a nap végéig húzta a Maléves gépeket, mert szívesen segítettünk a szomszéd klubnak.
 
Éppen ezért ért minket váratlanul, hogy a Malév repülőklub vezetése ISMÉT feljelentett minket a rendőrségen a repüléseink miatt, azokért a napokért is, amikor közös üzemet tartottunk. Mélységesen felháborítónak tartjuk, hogy önzetlen segítségünket a Malév vezetése így hálálja meg. Ezért a minden morális tartást nélkülöző tettért semmilyen körülmény nem ad, és nem is adhat felmentést.
 
Amellett, hogy a Malév repülőklub vezetésének magatartását és eljárását a leghatározottabban elítéljük, egyben írásbeli nyilatkozatot is várunk tőlük arról, hogy elismerik-e a szerződésünk érvényességét. Megvizsgáljuk egyben annak a kérdését is, hogy az adott napokon a Malév repülőgépeivel és az Opitz aggregátorával végrehajtott repülések az üzembentartó álláspontja szerint megfelelnek-e az önkormányzati elvárásnak, és amennyiben nem, saját magukat is feljelentették-e? A levelet hamarosan tértivevénnyel, postai úton kézbesítjük a Malév repülőklub vezetésének. Ha a levélben megszabott határidőig megkeresésünkre nem kapunk választ, akkor úgy tekintjük, hogy a Malév elismeri a szerződésünk érvényességét.
 
Sajnos tisztában vagyunk azzal, hogy ezek az információk a Malév repülőklub tagságához egyáltalán nem jutnak el, ezért jelen közleményünkkel őket is tájékoztatni kívánjuk, mert nekik is tudniuk kell arról, milyen vezetőik vannak.
 

===============================================

 
                             Tárgyalási beszámoló
Írta: Administrator   
2013. március 07.

A tanúk meghallgatásával folytatódott március 6-án az Opitz Nándor Repülőklub Dunakeszi Város Önkormányzata ellen indított pere. A tárgyalási napon meghallgatták Dusa Jánost, klubunk korábbi vezetőjét, illetve Kecskeméthy Géza volt dunakeszi polgármestert. Sok újdonság nem derült ki, de a következő tárgyalási napon, ami április 22-én lesz, talán megszülethet az elsőfokú ítélet a használati szerződésünk érvényessége ügyében.

 

Utolsó frissítés ( 2013. március 08. )
Tovább...
 
 
 
A Malév Repülőklub titkárának válasza
 
Sportrepülők!
 
A köz bizalmából 1989 óta vezethetem a Malév Repülőklubot. 1989 óta vagyunk a Dunakeszi repülőtér üzembentartói is. Mindkét feladatot a legjobb tudásom szerint, klubtársaimmal együtt önzetlenül végezzük. Sportrepülés iránti elkötelezettségünk töretlen. Mindig nevünkhöz méltóan tettük dolgunkat. Ezeket megkérdőjelező állítások nem felelnek meg a valóságnak, komolytalanok.
A törvényeket be kell tartani! Jogszabályi változás és hatósági határozat okán kellett változtatni a LHDK repülőtér rendjén.
– törvénymódosítás : amely szerint a nem-nyilvános minősítésű repülőtereken használati díj szedhető 2013 január 01-től.
– hatósági kötelezés: 2012. október végén a NKH LH kötelezte a Malév Repülőklubot, mint üzembentartót, hogy a tulajdonosi szabályzásokat érvényesítse a repülőtérrendben. Mik ezek: a repülőtér-használókra vonatkozó szerződéskötési-, ill. ehhez kapcsolódó díjfizetési kötelezettség, hétvégi motoros repülés engedélyhez kötése. Ezek a szabályok 2012-ben is éltek, ezért a Malév Repülőklub repüléseiben ezek nem okoznak változást.
Befejezésül kívánok bölcsességet, hogy megőrizhessük a lángot!
 
Porubcsánszki Lajos
klubtitkár
===============================================
 
 
Nyílt levél
 
Szerzõ Administrator
2013. január 31.
Utolsó frissítés 2013. január 31.
 
Tisztelt Repülõtérvezetõ úr,
Kedves Lajos!
 
Megdöbbenéssel értesültünk róla, hogy benyújtottad a Repülõtérrend legújabb változatát a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz, ami amellett, hogy az Önkormányzat által diktált használati díjakat is tartalmazza, korlátozza a hétvégi motoros repüléseket, így a vitorlázó sportrepüléshez nélkülözhetetlen motoros vontatásokat is.
Felháborítónak tartjuk, hogy a repülõtérrendet úgy módosítottad, hogy errõl a dunakeszi repülõteret használó másik jelentõs sportszervezetet, az Opitz Nándor Repülõklubot és annak vezetõségét nem kérdezted meg, velük semmilyen szakmai egyeztetést nem folytattál. Ez az eljárás a polgármester módszereit idézi, amit mi most nem is kívánnánk minõsíteni.
Te is tudod, hogy szakmailag nem indokolt a motoros repülések hétvégi korlátozása. Ha a polgármester kérésére csökkenteni akartad volna a hétvégi motoros forgalmat, akkor inkább a gazdasági célú használatot (motoros utasrepültetés, pilótaiskola) kellett volna korlátozni, hiszen Te is pontosan tudod, hogy a vitorlázó sportrepülõk dolgozó emberek, hét közben szinte alig tudnak kijönni a repülõtérre, hogy választott sportjuknak hódoljanak, mert munkaidõben a repülésre szánt pénzt kell megkeresniük.
Dunakeszit az új repülõtérrend leradírozza a magyar sportrepülés térképérõl. A vontatások hétvégi korlátozása lehetetlenné teszi a vízballaszttal töltött teljesítménygépek használatát, hiszen Te is tudod, hogy a teljesen feltankolt Jantar 2b nem csõrölhetõ. Hiába hiszed azt, hogy a polgármester eseti engedélyében (amit nyilván szakmai alapon fog meghozni) majd engedélyezi a napi akár öt vontatás végrehajtását is (erre korábban is alig volt példa, inkább a három vontatás volt a jellemzõ). Ha jó idõ lesz, majd sorsot húznak a Malév és a válogatott keret pilótái, hogy melyikük szállhat fel feladata végrehajtására abból az öt felszállásból, amit a polgármester engedélyezni méltóztatott
számunkra?
A repülõtérrend módosításával nem csak nekünk, az Opitz Nándor Repülõklubnak okozol helyrehozhatatlan kárt, hanem saját klubod, a Malév vitorlázórepülõ szakosztályának is. A vontatások korlátozásával lehetetlenné válnak a dugóhúzó-gyakorlatok, a vontatóiskola végrehajtása, így egyszerre kerül veszélybe a kezdõkiképzés és a teljesítményrepülés is. A motoros vontatások betiltásával Cobrától fölfelé az összes teljesítménygép feleslegessé válik.
Valóban azért költött a Malév tízmillió forintot a Janusra, hogy a repülõtérrend módosítása miatt soha többet ne használhassa?
A repülõszakmai kifogások mellett még valamirõl szólnunk kell. Mint bizonyára Te is tudod, az Opitz ingyenes használati szerzõdésének érvényességérõl jelenleg is zajlik a bírósági eljárás. Ezzel szemben az új repülõtérrend fizetési kötelezettséget ír elõ Klubunk számára saját hangárjára és klubházára. A jelenlegi jogszabályok nem teszik lehetõvé, hogy egy érvényben lévõ polgári jogi szerzõdést (mert amíg a bíróság nem mondja ki az ellenkezõjét, addig a szerzõdésünk érvényes, bármit is mond Neked a polgármester) jogszabállyal, rendeleti úton vagy más szabályzattal felülírják. Többek között ezért is semmisítette meg a Kúria a hírhedt 18/2011-es önkormányzati rendeletet.
Nem szeretnénk, ha a Repülõtérrendet is bíróság elé kellene vinnünk, hasonló okok miatt, de ha nem látunk más megoldást, megtesszük ezt a lépést is.
 
Kedves Lajos!
 
A klubjaink közötti eddigi jó viszonyt és partneri kapcsolatot méltánytalanul és aljas módon teszi tönkre a Repülõtérrend egyoldalú módosítása. A hétvégi vontatások korlátozása egyben kimondja a halálos ítéletet a dunakeszi sportrepülés felett. Az általad benyújtott módosítás a magyar sportrepülés egyik legjelentõsebb utánpótlási bázisát, világbajnok és világrekorder vitorlázórepülõk otthonát teszi tönkre, megsemmisítve az elmúlt hatvan év kemény szakmai munkáját és örökségét. Biztos lehetsz benne, hogy a hazai sportrepülõ társadalom emlékezni fog erre, és arra is, hogy kik lökték bele a dunakeszi sportrepülést saját sírjába.
Egészen eddig bíztunk abban, hogy a Malév Repülõklub szeretne megõrizni a dunakeszi sportrepülést a jövõ számára, és lehetõséget akar adni saját fiataljainak teljesítményrepülõ karrierjük kibontakoztatására. A Repülõtérrend mostani módosítása azonban világossá teszi, hogy a Malév Repülõklubnak nem ez a célja, amit mi a magunk részérõl sajnálattal veszünk tudomásul. Szomorú szívvel nézzük majd végig az ország legerõsebb sportrepülõ egyesületének gyors hanyatlását, sportsikereinek elmaradását.
Aggályainkról és fenntartásainkról Veled párhuzamosan tájékoztatjuk a Nemzeti Közlekedési Hatóságot, és a Magyar Vitorlázórepülõ Szövetséget, levelünket pedig saját honlapunkon is közzé tesszük, hogy ha mástól nem, a Malév Repülõklub tagsága is értesülhessen arról, milyen vezetõ áll szeretett klubja élén.
 
Üdvözöl eddigi jó szomszédod:
 
Dunakeszin, 2013. január 31-én
Az Opitz Nándor Repülõklub vezetõsége
Opitz Nándor Repülõklub
http://
 =================================================
NOTAM - LHDK 
Írta: Administrator   
2013. január 28.

A Dunakeszi repülőteret üzemelő Malév Repülőklub az alábbi NOTAM-ot adta ki:

(B0002/13 NOTAMR B0068/12
Q) LHCC/QFAXX/IV/NBO/A /000/999/4738N01909E005
A) LHDK B) 1301021000 C) 1301312359EST
E) LHDK AD CAN BE USED ONLY BY VALID CONTRACT WITH AD OWNER. VALID
PERMISSION NEEDED PRIOR TO EACH FLIGHT
.)

Magyarul, röviden: 2013. január 31.-ig csak az használhatja a dunakeszi repülőteret, aki rendelkezik  érvényes tulajdonosi szerződéssel és minden repülés előtt (!!!) érvényes engedéllyel. Figyeljetek erre, mert a NOTAM eddig nem jelent meg a repteret üzemeltető Malév rk. honlapján.

Utolsó frissítés ( 2013. január 28. )

 ===================================

Szilveszteri öröm repülésem 

http://holgypilota.blog.hu/2012/12/30/szilveszteri_goberepulesem

 
=========================================== 

MIT KELL TUDNI DUNAKESZIRŐL

Döntés a dunakeszi repülőtér ügyében

MTI

2012.10.12 19:07  

 

http://iho.hu/hir/dontes-a-dunakeszi-repuloter-ugyeben-121012 

A jövö???

A Kúria megsemmisítette a Dunakeszi Önkormányzat Repülőtér rendeletét!

http://www.opitz.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=451&Itemid=1

Gratuláljunk az Opitz Nándor Repülő Klub vezetőinek. 

(Még a MALÉV Klub vezetői is!!!)

HAJRÁ DUNAKESZI!!!!!

=======================

Jelen:   dunakeszi_ma.jpg

Régen:                (a jelen és a jővő? szerkesztés alatt.)

D u n a k e s z i - A l a g  H e l y i s m e r e t i L a p j a


DUNAKESZI HELYTÖRTÉNETI SZEMLE


A magyarországi repülés történetébe településünk 1945 januárjában kapcsolódott be. A Budapestért folytatott harcban ugyanis használhatatlanná váltak azok a fővárost övező repülőterek, amelyeket utánpótlási célokra a Vörös Hadsereg igénybe kívánt venni. Olyan sík területek után kellett tehát nézniük, amelyeken kevés ráfordítással használható reptereket alakíthattak ki gépeiknek. Így esett a választás az alagi lóversenypályára, amelynek egy részét már közvetlenül a harcok elülte után (1944. december 28.) kisajátították erre a célra. A sebtében végrehajtott tereprendezésre a helyi lakosság munkáját is igénybe vették, amelynek eredményeképpen január 9-én már le is szálltak az első harci gépek a repülőtéren. Ez az eljárás általános volt a második világháborúban, hiszen a nehézbombázók kivételével majd minden géptípus képes volt a gyepen való fel- és leszállásra. Dunakeszin elsősorban Jak és Míg típusú harci gépek szálltak le. A terület jellege a háború után is megmaradt, és a repülőteret a szovjet hadsereg idővel átadta a magyar sportrepülésnek. Dunakeszin a vitorlázórepülés honosodott meg elsősorban, így e szakág magyarországi történetét érdemes egy kicsit felelevenítenünk. A két háború között nagy támogatást élvezett a vitorlázórepülés, amelyet az alakulóban lévő magyar légierő kiképzőbázisának szántak. Az első vitorlázórepülést 1928-ban hajtották végre a budaörsi repülőtéren Németországból vásárolt gyakorlógépekkel. Az első magyar tervezésű gép repülésére 1933-ig kellett várni. Számos tervezőműhely kezdte meg a munkát, így a gyöngyösi reptéren, a Műegyetemen, valamint Rubik Ernő tervezőmérnök körül is kialakult egy-egy tehetséges csoport.A háború során a gyártó üzemek, tervező- és javítóműhelyek sorra megsemmisültek, így újjá kellett szervezni a sportot. 1948-ban megalakult az Országos Magyar Repülő Egyesület (OMRE), amely összefogta a korábbi repülős egyesületeket. Egy évvel később a tervezés is az OMRE felügyelete alá került, a tervezőiroda vezetésével Rubik Ernőt bízták meg. Ugyanebben az évben létrejött az Egyesület budaörsi repülőgépjavító-műhelye, és győri repülőgéptervező és építő munkaközössége. Néhány év múlva megszüntették az OMRE-t és utódjaként létrejött a Magyar Repülő Szövetség (MRSZ). Ez 1951 októberére állami forrásból és jelentős társadalmi munkával elkészítette dunakeszi telephelyét, ahol elsősorban a repülőklubok gépeinek javítását végezték. A telephely, hivatalos nevén MRSZ Dunakeszi Központi Repülőgép Javító Műhely azonban nemcsak javítással, hanem repülőgép-építéssel is foglalkozott. A műhely első munkája a Nagy Hugó által tervezett, kétüléses alapfokú kiképző vitorlázógép, a Bene volt. Ez a mindössze egy példányban legyártott vitorlázó 1952 augusztusában repült először Rozenberszki Józseffel. Sorozatgyártása végül nem kezdődött el, mert a szakértők az 1951. évi repülőgép-tervezési pályázaton első díjat nyert Z-03 Ifjúság típusjelzésű gépet jobbnak ítélték, és annak a sorozatgyártását rendelték el. A Benét így már 1954-ben kiselejtezték.Az Ifjúság Zsebő Ferenc tervei alapján készült Dunakeszin, első repülésére 1953. február 5-én került sor Karsai Endre berepülőpilótával. A repülési tulajdonságait a pilóták kedvezőnek ítélték meg, bár a pilótaülés kényelmetlenségét kifogásolták. A Budapesti Műszaki Egyetem Repülőgépek Tanszéke 1953 nyarán végezte el a gép repülés közbeni teljesítményméréseit, amelyek a vártnál jobban alakultak. Ennek köszönhetően a sorozatgyártás előtt az igények tovább nőttek, és felvetődött, hogy a gépet nemcsak a kezdők alapfokú kiképzésére, hanem magasabb szintű teljesítmény- és műrepülés oktatásra is igénybe vegyék. A fenti elképzelések alapján áttervezett Z-03A első példánya 1955. január 25-én készült el, a sorozatgyártás utolsó darabja pedig 1956 márciusában hagyta el a dunakeszi üzemet. A gép bemutatkozott a lipcsei vásáron is, amelynek köszönhetően egy változatát Belgiumba is exportálták. A repülési tulajdonságok figyelembe vételével megalkották a Z-03B típust is, amely a továbbfejlesztéseknek köszönhetően alkalmasabb volt kiképzőfeladatokra. A konstrukció alapparaméterei azonban változatlanok maradtak, így viszonylag nagy tömege miatt a kezdő pilóták számára nehézkes volt a leszállás. A B-típus 1956 májusában repült először a dunakeszi repülőtéren, sorozatgyártása 1957 és 1959 között zajlott, amely során 33 gépet építettek. Exportra mindössze egy darabot sikerült belőle eladni, mivel egy üzleti bemutató alkalmával túlterhelés miatt megsérült a gép a levegőben. A Z-03 ennél fogva nem váltotta be a hozzá fűződő reményeket, de mégis jelentős típus volt, mivel előrelépést jelentett a vitorlázógépek tervezése és építése során előretörő fémtechnológia alkalmazása terén. Általános tendencia volt ugyanis, hogy a repülőgépek szerkezetéhez használt minősített faanyag egyre drágább és nehezebben hozzáférhető lett, így a magyar vitorlázórepülés a fémszerkezetű gépek felé nyitott. Az Ifjúság még a fa és a fém keveréke volt, de építése már az új irány felé mutatott. A dunakeszi üzem ennek a kísérletezésnek az úttörője volt, és sok kiváló fémipari szakember gyűjtőhelye lett, közülük megemlítendő Bátor Lajos, Bence Iréneusz, Falusi István, Farkasházi Károly, Frecska Sándor, Lombos (Link) Vilmos, Lovistyék József, Majdán Ferenc, Majdán Rudolf, Radó István, Radó József, Sinka Károly, Szabó Imre, Z. Szabó Lajos, Szántó József, Szatmári Imre, Varró Lajos és Wolf Gyula neve. Az Ifjúság volt az üzem legnagyobb példányszámban gyártott gépe.

CSOMA ATTILA: A repülőgépgyártás története Dunakeszin


Dunakeszin ezután még több vitorlázógépet építettek, de ezek mindössze 1-2 példányban készültek. Ilyen volt a Fergeteg is, amelynek terveit még Beniczky Lajos dolgozta ki a világháború alatt. Az 1945-ben elhunyt mérnök halála után három évvel vették elő újra a terveket, amelyekből - jelentős módosítások után - 1952-re megépítették az M 30 Fergeteg kétüléses teljesítmény-vitorlázógépet. A versenyrepülésre szánt gép építése Forray János vezetésével folyt. Az alaptípuson kívül még négy típus készült el belőle: M 30B, M 30C, M 30C/1, és M 30C/1 Super. Utóbbi kifejezetten az 1954. évi lesznói nemzetközi vitorlázórepülő-versenyre készült, de nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket és csalódást keltő helyen zárt. Időközben a dunakeszi műhely folyamatosan bővült, több százan dolgoztak a telephelyen. Mindez szükségessé tette az üzem átalakítását, így 1955 márciusában Alagi Központi Kísérleti Üzem (AKKÜ) néven függetlenedett az MRSZ-től és önálló ipari üzemmé vált. Ebben az időszakban gyártották le a Zsebő Ferenc tervezte együléses műrepülő vitorlázógépet, a Z-04 Béké-t, amely 1955 júniusában repült először. A Béke kiváló repülési tulajdonságokkal, nagy zuhanósebességgel, továbbá műrepülésben viszonylag kis magasságvesztéssel rendelkezett. A pilóták nagyon kedvelték, rendszeres szereplője volt a repülőnapoknak, és külföldön is több parádén bemutatkozott. Jó fogadtatása ellenére sajnos csak egy példány épült belőle. A magyar vitorlázórepülők 1956-ban vettek részt először a Nemzetközi Repülő Szövetség (FAI) világbajnokságán. Ebből az alkalomból a Magyar Önkéntes Honvédelmi Szövetség (MÖHOSz) két új verseny- és vitorlázógép építését és tervezését rendelte meg az AKKÜ- nél. A teljesen fa szerkezetű gépek kevéssel a világbajnokság előtt készültek el, és az A-08 Sirály I. nevet kapták. A Sirály I-ből két példány épült, berepülésükre 1956. május 5. és 25. között került sor a dunakeszi repülőtéren. Ez a típus - bár a versenyzők rövid felkészülési ideje miatt a világbajnokságon nem tudott jó eredményeket elérni - több nemzeti rekordot is repült. A tervezőgárda élén ezúttal is Zsebő Ferenc állt, csapatában ott volt az a dunakeszi illetőségű Cserkuti János repülőmérnök is, aki már a Fergeteg, és a Béke tervezésében is komoly szerepet vállalt. Az AKKÜ-ben a vitorlázók tervezése és építése mellett tovább folytatódott a könnyűfém építési anyagok vitorlázó repülőgépek szerkezetében való alkalmazhatóságának a kutatása. Ennek a kutatómunkának az élén a világhírű Rubik Ernő  állt, aki az ötvenes évek közepétől dolgozott Dunakeszin. Szabadalmaztatott könnyűfém szerkezetének tökéletesítésében fontos szerepe volt az AKKÜ-ban tervezett és épített R-23 Gébics gyakorlógépnek. Az együléses, gyakorló vitorlázógépnek használható Gébics 1957. június 13-án emelkedett először a magasba Dunakeszin. Könnyen és biztonságosan repülhető típus volt, sorozatgyártását azonban nem rendelték el.Még ugyanebben az évben komoly változások történtek az AKKÜ-nél, amely során az üzem teljesen átalakult és más iparágakban folytatta tevékenységét. Leállt a repülőgép tervezési és építési munkálatokkal, és Mechanikai Laboratórium néven működött tovább. A Gébiccsel és a többi vitorlázógéppel kapcsolatos munkát fokozatosan az esztergomi Sportárutermelő Vállalat vette át. Rubik Ernő is ott tökéletesítette könnyűfém szerkezetű vitorlázógépeit és alkotta meg többek között a Góbét. Az AKKÜ-ben dolgozó mérnökök többségét viszont a Mechlabor vette át.A repülőgépgyártás Dunakeszin ezzel befejeződött. Az 1951 és 1957 közötti időszakban 8 vitorlázógép-típust terveztek és építettek, összesen 75 példányban. A repülőtér azonban folytatta működését, ahol az új típusok berepülése és tesztelése továbbra is zajlott. Az ötvenes években virágzó dunakeszi repülős-élet jelentőségének bizonyítéka - a nagyszerű mérnökökön és repülőgépeken kívül -, hogy 1954-ben Zenthe Ferenc főszereplésével a község repülőterén forgatták a 2x2 néha öt című magyar játékfilm repülős jeleneteit.

A Sárgarigónak elnevezett Fergeteg a 2X2 néha öt című filmben:

a_sargarigonak_elnevezett_fergeteg_es_a_szereplok.jpg

Sirály:ha-7017_siraly.jpg

Gébics:

gebics_leszallas_kozben.jpg

Gébics:r-23-1.jpg

Béke műrepülőgép:

beke_vitorlazorepulogep.jpg

 

 

 Weblap látogatottság számláló:

Mai: 220
Tegnapi: 182
Heti: 1 172
Havi: 3 485
Össz.: 1 149 515

Látogatottság növelés
Oldal: Dunakeszi
HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY - © 2008 - 2024 - harmashatarhegy.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »