HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A sportrepülők és egyesületeik érdekvédelmi szervezete. Közhasznú szervezet. Alapítva 1990-ben.

LÉGICSATA A HÁRMASHATÁR-HEGYEN – AMIKOR AZ ÁLLAM TIPORJA A JOGOT
 
 csiga_sandor_otthon.jpg
 
Csiga Sándor otthonában.
 
Csiga Sándor.
 
Nyolc év után állhat helyre a jogszerűség a Hármashatár-hegyen, ahol valóságos területi háborúhoz vezetett az államigazgatás egy fatális és aligha véletlen tévedése. Harmincmilliárd forintos, szövevényes ingatlanügyről van szó. A hegytetőért a történelmi repülőbázist üzemeltető cég és a Pilisi Parkerdő Zrt., illetve egy, az utóbbi által felkarolt érdekkör harcol.
 
Az Erdőkezelő zrt.-t nyolc éve annak ellenére jegyezték be tulajdonosnak, hogy gazdasági társaságként ezt a törvény szigorúan tiltja. Gyurcsány Ferenc és kormánya mégis elfordította a fejét. Később (igaz, már Fidesz-KDNP kormány idején) belépett a történetbe a harmadik szereplő, az Atrox Kft., amely a parkerdővel kötött szerződésére hivatkozva próbálja azóta is átvenni a csillagászati értékű területet. A háborúskodás közben hatvan nagy értékű, részben muzeális repülő tűnt el a hegyről, tizenhét közülük szőrén-szálán. Ám az erőt nem kímélve lobbizó érdekcsoportok körül megfordulhatott a széljárás (másként fogalmazva: a kormányközeli nagy emberek egymásnak feszülésben változhatott meg az erőviszony), mert Szabó Csaba, a vidékfejlesztési tárca miniszteri biztosa most elkötelezettnek mutatkozik a vita rendezésére és a repülőklub rehabilitálására. Több tízmillió forintra rúgó károk, rágalmazás, becsületsértés és évek óta tartó pereskedés kíséri a vitát. 
 
PETHŐ JÁNOS – PestiSrácok.hu
 
Kis magyar valóság, hogy nem nyolc hét, vagy nyolc hónap, hanem nyolc év kellett ahhoz, hogy helyreálljon a jogszerűség a Hármashatár-hegyen. Elsőként a Pestisrácok.hu értesült róla, hogy a napokban ismét a magyar állam lett a száz százalékos tulajdonos a Budapest III. kerületében található, 016536/88. helyrajzi számú, több évtizeden át repülő bázisként működő területen. A Pestisrácok.hu által megszerzett friss tulajdoni lap szerint a magyar állam úgy döntött, hogy sztornózza a Pilisi Parkerdő Zrt. 2004-ben megszerzett tulajdonosi jogviszonyát a dokumentumon, és kezébe veszi az évek óta feszültségekkel teljes területi háború megoldását. Pedig a képlet egyszerű, már-már kisiskolás ujjgyakorlatra hajazó volt, nyolc éven át mégsem sikerült megoldani a feladványt, s kiküszöbölni a törvényellenes csorbát.
 
csiga_sandor_felvette_a_kesztyut..jpg
 
Csiga Sándor és a repülő egyesület felvette a kesztyűt.
 
Nem sokan tettek rá, hogy az állammal és a nagybefektetőkkel szemben győzni fog
Ahogy az általunk megszerzett dokumentumokból is kiolvasható, a Pilisi Parkerdő Zrt. 2004-ben kapott tulajdonjogot a szóban forgó területre, holott két törvény is egyértelműen és világosan kimondja, gazdasági társaság nem szerezhet tulajdonjogot földterületeken. A földtörvény és az erdőtörvény is értelmezést nem igénylő megfogalmazásban deklarálja, hogy belföldi jogi személy és jogi személyiség nélküli más szervezet a termőföld tulajdonjogát – a magyar állam, az önkormányzat és a közalapítvány kivételével – nem szerezheti meg. A gazdasági társaságok közül az rt., a kft. és a közös vállalat jogi személy, a kkt. és a bt. pedig jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. Eszerint tehát egyértelmű, hogy a gazdasági társaságok számára a termőföld tulajdonjogának megszerzése egyáltalán nem lehetséges.
 
Hiába azonban a két jogszabály, a Pilisi Parkerdő Zrt. mégis tulajdonosként tekinthetett magára éveken keresztül, miközben számos jogsértés, törvénytelenség, és bűncselekménygyanú történt az emiatt kirobbant területi, jogi háborúban. Az óriási értékű zöld terület 1941. óta számít történelmi repülő bázisnak,  a fővárosi önkormányzat ekkor adta ki a hasznosítási engedélyt a Magyar Repülő Szövetség (MRSZ) elődjének, az Aeroszövetségnek. Ugyan a területet 1961-ben államosították, így kikerült a főváros tulajdonából, majd a rendszerváltás után is sokáig bizonytalan volt a bázisként szolgáló komoly parcella státusza, de 1997-ben úgy tűnt rendeződött a helyzet. A Pilisi Parkerdő Zrt. ugyanis 1996-ban kötött ideiglenes vagyonkezelési szerződést az állammal az ingatlanra, majd egy évvel később tíz éves bérleti szerződést kötött a Pilótacentrum Kft.-vel a repülős bázis megfelelő hasznosítása érdekében. A rendszerváltástól eltelt hét évben azonban számos furcsaság történt.
 
vadregenyes_hangulat..jpg
 
Vadregényes hangulat a Hármashatár-hegyen, tíz percre a várostól
Mindent vittek – Cui prodest?
 
A Pilisi Parkerdő Zrt. ugyanis már 1994-ben kérvényezte a földhivataltól a tulajdonjog bejegyzését az ingatlanon található felépítményekre és az alatta levő földterületre, ezt végül azonban csak 2004-ben kapta meg, mint ahogy már írtuk tévesen, jogtalanul, és törvényellenesen. Ráadásul a földhivatal a hegytetőhöz a környező, száznegyven hektárra rúgó erdőterületet is hozzávette, miközben annak állami tulajdonban kellett volna maradnia. A Pilisi Parkerdő Zrt. a területi vitában többször is arra hivatkozott, hogy a tulajdoni helyzet rendezett, miután nem a hegy tetejéről szól a vita, hanem az erdőkről.
 
A Pestisrácok.hu a Pilótacentrum Kft.-t, a Pilisi Parkerdő Zrt.-t, a Vidékfejlesztési Minisztériumot és a történetbe később bekapcsolódó negyedik szereplőt is megkereste az ügyben, amely további érdekességekkel szolgáltatott.
 
Csiga Sándor, a Hármashatár-hegy tetejét korábban bérlő Pilótacentrum Kft. vezetője kérdésünkre elmondta, hogy több mint tizenöt évvel ezelőtt jött a hegyre.
„A repülő bázis hasznosítása miatt kerültem ide. Fejest ugrottam a munkába, miután éreztem, hogy nagyszerű, fontos tetteket fogunk itt véghezvinni, és ez lesz a munkásságom koronája. Jelentős fejlesztéseket készítettünk elő. A legfőbb tervem az volt, hogy egy Nemzetközi Ifjúsági és Természetvédelmi Centrumot alapítunk a Hármashatár-hegyen. Ez ellen a Pilisi Parkerdő sem tiltakozott, közös célunk volt az ötlet kivitelezése. Ekkor még minden tekintetben konstruktív együttműködésről beszélhettünk, a Parkerdő partner volt, és arra buzdított, hogy csináljuk meg a fejlesztéseket”.
– elevenítette fel a békés évek hangulatát Csiga Sándor. Leszögezte, miután történelmi repülő bázisnak számított a terület, és az épületek, hangárok is álltak, amelyeket a Pilótacentrum renovált 1997. után. „Mindezek alapján konkrét  igényt formálhattunk az építmények használatára, a ráépítéssel szerzett tulajdonjog ugyanis el nem évülő jog. Az építés tulajdonjogot keletkeztet a jog szerint, arról nem is beszélve, hogy 1997. után az épületeket is gatyába ráztuk” – szögezte le Csiga Sándor. A Nemzetközi Ifjúsági és Természetvédelmi Centrummal kapcsolatos kérdésünkre kijelentette, a fejlesztés végrehajtásának a gátját éppen az jelentette, hogy a tulajdoni lapon szereplő bejegyzések és tulajdoni viszonyok nem egyeztek a valósággal.
 
Nem filléres bakiról van szó.
 
„2004-ben tévesen jegyezték be a Pilisi Parkerdő Zrt. tulajdonjogát. Sem a földtörvény, sem pedig az erdőtörvény nem engedi a gazdasági társaságok tulajdonszerzését. Nem filléres bakiról van szó, mintegy harmincmilliárd forintra rúg a terület értéke. Óriási összeg, igazi nagyvadat lőtt tehát a Pilisi Parkerdő. A 30 milliárdos állami ingatlannal kapcsolatos tulajdonjogi bejegyzés a Gyurcsány-kormánynak sem keltette fel a figyelmét, vagy éppen direkt fordította el a fejét, miután az ősződi szónok és a szocialista kabinet sem tett semmit” – hívta fel a figyelmet Csiga Sándor.
 
Az igazi csata 2007-ben kezdődött, amikor is lejárt a Pilótacentrum Kft. bérleti szerződése, és bár a társaságnak opciója volt újabb tíz évre, amennyiben a feltételeket teljesítette, a szerződést azonban mégsem hosszabbították meg. „Teljesítettük a feltételeket, amelyek például a terület karbantartásáról, az épületek műszaki állapotának a javításáról szóltak. Ultimátumot adott nekünk a Pilisi Parkerdő Zrt., mondván, csak akkor köt újabb szerződést velünk, ha három épületből kivonulunk, és azon kettő után pedig, ami használatunkban maradhatott volna, súlyos bérleti díjat fizetünk. Ezen kívül elkerítés is szerepelt az ultimátumban” – sorolta Csiga Sándor.
 
Önkényes kiürítés – vérszemet kaptak?
 
A szerződés miatt perek kezdődtek, miközben képbe lépett a történet harmadik szereplője is, az Atrox-Mérnök Kft. Ezen társaság 2011-ben kötött határozatlan időre szóló üzemeltetési szerződést a Pilisi Parkerdővel. Az ingatlanok kiürítéséről ugyan időközben született egy bírósági határozat, de az nem emelkedett jogerőre. Ennek ellenére az új üzemeltető, az Atrox Mérnök Kft. kitette a szűrét a Pilótacentrumnak, pedig a kiürítés jogerős végzés nélkül nem történhetett volna meg.
 
„Hatvan légi járművet, köztük tizenhét muzeális értékű repülőt pakolt ki és szállíttatott el az Atrox a területről, a területen gyakorló és munkájukat végző összes klub sárkányrepülőit elvitték. Az önkényes kiürítésről tájékoztatást sem kaptunk. Ráadásul a gépeket minden szakszerűséget nélkülözve, a szállító járművekre felhajigálva vitték el a Hármashatár-hegyről, néhány légi jármű gyakorlatilag darabokra tört a barbár munkától. A légi járművek azóta sem kerültek vissza hozzánk, mint ahogy a klubok, tulajdonosok sem kapták vissza saját repülőiket. Mindössze egy-két tulajdonos ment el a végsőkig, ők is csak ügyvédi titoktartás mellett hozhatták el gépeiket, és még fizettek is értük. Az Atrox által végrehajtott kipaterolás gyakorlatilag egyet jelentett a cég kifosztásával, amely egyértelműen bűncselekmény” – szögezte le a Pilótacentrum ügyvezetője.
 
Csiga Sándor elárulta, arról sem kaptak információt, hogy hova vitték a repülőket. A Pestisrácok a pilóták magánnyomozásainak is utána járt, és kiderült, több havi Sherlock Holmes-i munka után Esztergomban bukkantak a nyomára a gépeknek a pilóták. A gépek azonban elveszítették műszaki alkalmasságukat, a tönkre vágott repülők pedig már fabatkát sem érnek. Úgy tudjuk, mindössze 41 gépet tárolnak már csak Esztergomban, kettőt a tulajdonosok „vásároltak” vissza, míg a tizenhét, komoly értékű muzeális old timer repülő szőrén-szálán eltűnt. „Valószínűleg elidegenítették, és szétbontották ezt a tizenhét légi járművet, amelyeket már aligha fogunk viszont látni” – véleményezte Csiga Sándor.
 
A repülősök, a tulajdonosok és a civil szervezet is feljelentést tettek az ügyben, és a gépek elszállításában, eltüntetésében.
 
Hallgatnak, mint a sír…
 
A Pestisrácok.hu az Atrox Mérnök Kft.-t is megkereste, de kérdéseinkre a mai napig nem kaptunk választ. A reagálás ráadásul úgy maradt el, hogy nem csak levelekkel bombáztuk a társaságot, hanem annak ügyvezetőjét, László Pétert is napi szinten kerestük telefonon, de – mint ahogy ez alább kiderül – Magyarország miniszteri biztosa sem annyira elfoglalt, mint László Péter. Az ügyvezetőnek csak a titkáráig jutottunk el, a hívott számot is rendszeresen ő vette fel. Érdekes, hogy az Atrox ügyvezetőjének a titkára csak addig akart bekapcsolni minket László Péterhez, amíg meg nem tudta, hogy miért keressük a főnökét. Onnantól kezdve minden egyes alkalommal olyan sok munkája volt László Péternek, hogy egy pár perces telefonbeszélgetést sem tudott lebonyolítani. Igazi főnökként még szombaton és vasárnap is dolgozott, ki nem látszott a munkából.
 
A minisztérium kiköszörüli a csorbát
 
Vele ellentétben készséggel és azonnal válaszolt kérdéseinkre Szabó Csaba földügyekért felelős miniszteri biztos. Szabó Csaba megerősítette, hogy sztornózták a Pilisi Parkerdő Zrt. 2004-ben megszerzett tulajdonosi jogviszonyát a földhivatalnál, és száz százalékos tulajdonos lett a magyar állam a Hármashatár-hegyen. „Szabálytalan és jogszabálysértő volt a Pilisi Parkerdőnek a tulajdoni bejegyzése, miután gazdasági társaságról beszélünk. A magyar állam, a magyar kormány és a Vidékfejlesztési Minisztérium helyreállította a jogszerűséget, és most már tiszták a viszonyok. Ebben az ügyben ez volt a legfontosabb, vagyis az, hogy megszűnjön a törvénytelenség” – mondta a Pestisrácoknak Szabó Csaba. Kérdésünkre, hogy újra birtokba vehetik-e a területet a műrepülők, úgy reagált, a Hármashatár-hegyen eddig is repülőtér volt, és gondolom ezután is az lesz. Történelmi repülő bázisról van szó – közölte Szabó Csaba. Kártalanítással kapcsolatos felvetésünkre pedig úgy reagált, egyelőre nem foglalkoznak a pilóták kártérítésével, eddig még nem gondolkodtak el ezen, miután első körben a jogszerűség helyre állítása volt a fő cél.
 
Nem ez a harc volt a végső – kötnek-e szerződést a repülőklubbal?
 
Az ügyre ugyancsak jellemző, hogy bár a téves tulajdoni bejegyzést Zambó Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója is elismerte egy országgyűlési képviselőnek, nyolc éven át mégsem történt semmi. A mostani visszavonó határozatot, és a magyar állami tulajdonjog bejegyzést Lomniczi Gergely, a Pilisi Parkerdő Zrt. szóvivője a Pestisrácoknak úgy kommentálta, hogy „a Budapest III.ker.016536/88. helyrajzi számú ingatlanon a Magyar Állam tulajdonosként, a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelőként való földhivatali feltüntetése több éves egyeztetés eredménye, mely a tulajdonosi képviselő (azaz az MNV ill. NFA) valamint a vagyonkezelő (azaz Pilisi Parkerdő Zrt.) között zajlott”.
 
„A Pilisi Parkerdő Zrt. mind a Magyar Állam képviselőivel való egyeztetéseken, mind a Pilótacentrum Kft-vel folytatott jogvita során fenntartotta és többször kinyilatkoztatta azt az álláspontját, hogy a teljes – mintegy 145 hektárnyi – ingatlanra tulajdonosként való bejegyzése téves földhivatali eljárás eredménye. A Pilisi Parkerdő Zrt-t a felépítmények és a hozzájuk tartozó területek, megközelítő utak illetik tulajdonosként, amelynek helytálló rendezéséről a mostani, NFA által kezdeményezett eljárás is rendelkezik. Tehát egy következő, a szükséges telekalakítási és hatósági eljárásokat követő lépéssel fogja a Magyar Államot képviselő NFA és a Pilisi Parkerdő Zrt. az ingatlan végleges, minden szempontból jogszerű tulajdonosi szerkezetét földhivatalilag is feltüntetni” – nyilatkozta kérdésünkre Lomniczi Gergely. Ugyanakkor azt leszögezte, hogy a Pilótacentrum Kft. helyzetén sem a jelenlegi, sem a korábbi, sem a jövőbeni földhivatali bejegyzés nem változtat, mivel a jogvita nincs összefüggésben a tulajdonosi/vagyonkezelői státusszal. „A Pilótacentrum Kft-nek a Pilisi Parkerdő Zrt-vel volt bérleti szerződése, amelynek 2008. évi megszűnését, a Kft. és képviselőinek ezt követő és jelenleg is fennálló jogszerűtlen birtokhasználatát több jogerősen lezárult bírósági ítélet is kimondja. A Pilótacentrum Kft-vel kapcsolatban egy kérdést lehet feltenni és arra választ várni: Mikor hajlandó a jogerős, végrehajtási szakaszban lévő ítéleteknek megfelelően, az abban meghatározottak szerint a területről kivonulni, a jogtalan ingatlanhasználattal felhagyni?” – mondta Lomniczi Gergely.
 
A Pilisi Parkerdő azonban változatlanul az Atrox Kft.-vel működik együtt. A Zrt. szóvivője kinyilvánította, továbbra is, változtatás nélkül végzi a feladatait az Atrox Kft., mint a Pilisi Parkerdő Zrt. által megbízott üzemeltető.
 
Csiga Sándor kérdésünkre elárulta, hamarosan becsületsértésért, rágalmazásért is feljelentést tesz, miután őt többször is birtokbitorlónak, közüzemi tartozásokkal rendelkezőnek, és a természetvédelmi elveket, célokat sutba dobónak minősítették, ami bizonyíthatóan nem igaz.
 
“Tizenöt év ment el az életemből”
 
„Tizenöt évet vett el az életemből ez az ügy, én a Pilótacentrumért, és a Háramshatár-hegyért áldoztam fel mindent. Az utóbbi években rendszeresen ott ültem hétfőnként a Parlamentben, és országgyűlési képviselőket tájékoztattam a jogvitáról, s lobbiztam a történelmi bázisért, a repülősökért, az igazságért. A fejleményeket és az ügy tisztázását egyértelműen Szabó Csabának, és Budai Gyulának, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkárának köszönhetem, ők tettek pontot a tulajdoni ügy végére. Most, hogy újra a magyar állam a tulajdonosa a területnek, és ismét jó, gondos kezekbe került a Hármashatár-hegy, remélem újra tudjuk gombolni a kabátot” – tette hozzá Csiga Sándor.
 
Úgy tudjuk, heteken belül újabb érdekes részletek és szövevényes történetek derülnek ki a Hármashatár-hegyi repülőbázissal kapcsolatban, ha további nyomozásunk eredményre vezet, a cikkünk is folytatódik.
 
 

 http://iho.hu/hir/kie-a-harmashatarhegy-hova-lettek-a-repulogepek-130129

 


Weblap látogatottság számláló:

Mai: 190
Tegnapi: 182
Heti: 1 142
Havi: 3 455
Össz.: 1 149 485

Látogatottság növelés
Oldal: HHH Tető sorsa.
HÁRMASHATÁRHEGYI SPORTREPÜLÉSÉRT ALAPÍTVÁNY - © 2008 - 2024 - harmashatarhegy.hupont.hu

A Hupont.hu weboldal szerkesztő segítségével készült. Itt Önnek is lehetséges a weboldal készítés.

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »